Japanese Language
What's New


ประกาศงดการเรียนการสอนคอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป
ในเทอมปลายปีการศึกษา 2551

เนื่องจากมีเหตุจำเป็นบางประการ คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป จึงขอประกาศงดการเรียนการสอนในเทอมปลาย ปีการศึกษา 2551 (เดือนพฤศจิกายน2551 - เดือนกุมภาพันธ์ 2552)

สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะเรียนในคอร์สนี้ มีกำหนดเปิดเรียนใหม่อีกครั้ง ในปีการศึกษา 2552 และคาดว่าจะรับสมัครได้ในช่วงปลายเดือนเมษายนปี 2552 สำหรับกำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร หรือรายละเอียดในการรับสมัครต่างๆนั้น จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ในเดือนมีนาคม 2552 ดังนั้นก่อนมาสมัครเรียนกรุณาตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครล่วงหน้าด้วย

   

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission