Japan Foundation Bangkok

ติดต่อเรา

 • เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  The Japan Foundation, Bangkok

  ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110

 • ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
  ฝ่ายญี่ปุ่นศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

  TEL: +66-(0)2-260-8560~4

 • ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น

  TEL: +66-(0)2-261-7500~4
  [เวลาทำการ]
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา: 09:00 – 17:00
  [ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ]

 • ห้องสมุด

  TEL: +66-(0)2-260-8564
  [เวลาทำการห้องสมุด]
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา: 09:00 – 19:00
  วันเสาร์ เวลา: 09:00 – 17:00
  [ปิดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ]