Japan Foundation Bangkok

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

 

 

ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ขอให้ติดต่อซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สามารถดูได้ที่  https://www.jlpt.jp/

 

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562

สถานที่จัดสอบ : กรุงเทพฯ  และเชียงใหม่

สถานที่ : (วันและเวลาจำหน่ายและยื่นใบสมัครตามรายละเอียดข้างล่าง)

 

การสมัครสอบออนไลน์

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com

วันและเวลารับสมัคร  ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ (เริ่มเวลา 9.00 น.)  – 22 มีนาคม 2562 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น.)

Download JLPT Guide 2019

 

กรุงเทพฯ แห่งที่ 1

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน)

(408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร  0 2357 1241-5)

จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 เมษายน 2562  (หยุด 19 กุมภาพันธ์)
ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 1 เมษายน 2562
วันเวลา  : วันจันทร์-วันศุกร์  09.00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.

 

 

กรุงเทพฯ แห่งที่ 2

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาจามจุรี)

(ชั้น 3 ห้อง 302-307 อาคารจัตุรัสจามจุรี (ฝั่งพลาซา) ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0 2160 5073-4 / 081 855 7303 )

จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562 (หยุด 19 กุมภาพันธ์)
ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 22 มีนาคม 2562
วันเวลา  : วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  10.00-17.00 น.

 

กรุงเทพฯ แห่งที่ 3

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาปิ่นเกล้า)

(7/222  อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A ชั้น 11 ห้อง 1104  ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 10700   โทร  0 2884 9107-8)

จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562 (หยุด 19 กุมภาพันธ์)
ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 22 มีนาคม 2562
วันเวลา  : วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.

 

เชียงใหม่

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ

3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053 272 331 / 080 491 1298

จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 1 เมษายน 2562
วันเวลา  : วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.