Japan Foundation Bangkok

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

 

 

ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น สามารถติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้หรือทางออนไลน์ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สามารถดูได้ที่  http://www.jlpt.jp/

 

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

สถานที่จัดสอบมี 4 แห่ง  :     กรุงเทพฯ  เชียงใหม่  สงขลา และ ขอนแก่น

 

การสมัครสอบออนไลน์

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com

วันและเวลารับสมัคร  ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2562 (เริ่ม 09.00 น.) – 29 สิงหาคม 2562 (สิ้นสุด 24.00 น.)

Download JLPT Guide 2019

 

การซื้อ/ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  :  โปรดตรวจสอบวันเวลาของศูนย์สอบแต่ละแห่งตามด้านล่าง

 

กรุงเทพฯ แห่งที่ 1

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน)

(408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร  0 2357 1241-5)

จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม)
ยื่นใบสมัคร ตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562
วันเวลา  : วันจันทร์-วันศุกร์  09.00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.

 

กรุงเทพฯ แห่งที่ 2

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาจามจุรี)

(ชั้น 3 ห้อง 302-307 อาคารจัตุรัสจามจุรี (ฝั่งพลาซา) ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0 2160 5073-4 / 081 855 7303 )

จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 23 สิงหาคม 2562 (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม)
ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 สิงหาคม 2562
วันเวลา  : วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  10.00-17.00 น.

 

เชียงใหม่

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ

3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053 272 331 / 080 491 1298

จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562  (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม)
วันเวลา  : วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-19.00 น.  วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.

 

สงขลา

สำนักงาน UMDC เก่า  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

(140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000   โทร (074) 317 600 ต่อ 1107)

จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562  (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม)
วันเวลา  : วันจันทร์-วันศุกร์  09.00-16.30 น.

 

ขอนแก่น

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ชั้น 1 อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562  (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม)
วันเวลา  : วันจันทร์-วันศุกร์  09.00-17.20 น.