Japan Foundation Bangkok

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

 

 

ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น สามารถติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้หรือทางออนไลน์ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สามารถดูได้ที่  http://www.jlpt.jp/

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
สถานที่จัดสอบมี 4 แห่ง :  กรุงเทพฯ  เชียงใหม่  สงขลา และ ขอนแก่น

 

 

การสมัครสอบออนไลน์
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com
วันและเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2561 (เริ่ม 09.00 น.) – 24 สิงหาคม 2561 (สิ้นสุด 24.00 น.)

 

การซื้อ/ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  :  โปรดตรวจสอบวันเวลาของศูนย์สอบแต่ละแห่งตามด้านล่าง

 

 

กรุงเทพฯ แห่งที่ 1

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน)
(408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400   โทร 02-357-1241-5)

 • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม – 3 กันยายน 2561 (หยุดวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม)
 • ยื่นใบสมัคร  ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม – 3 กันยายน 2561
 • วันเวลา  :  วันจันทร์-วันศุกร์  09.00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.

 

 

กรุงเทพฯ แห่งที่ 2

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาจามจุรี)
(ชั้น 3 อาคารจัตุรัสจามจุรี (ฝั่งพลาซา) ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทร 0 2160 5073-4 / 081 855 7303 )

 • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 สิงหาคม 2561 (หยุดวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม)
 • ยื่นใบสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 สิงหาคม 2561
 • วันเวลา  :  วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  10.00-17.00 น.

 

 

กรุงเทพฯ แห่งที่ 3

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาปิ่นเกล้า)
(7/222 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A ชั้น 11 ถ.บรมราชชนนี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700   โทร  02 884 9107-8)

 • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 สิงหาคม 2561 (หยุดวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม)
 • ยื่นใบสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 สิงหาคม 2561
 • วันเวลา  :  วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.

 

 

เชียงใหม่

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ
3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่50200   โทร 053-272-331, 080-491-1298

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 3 กันยายน 2561  (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม)
 • วันเวลา :   วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-100 น.  วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.

 

 

สงขลา     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000   โทร 074-317-600 ต่อ 1302)

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561  (หยุดวันที่ 13 สิงหาคม)
 • วันเวลา  :   วันจันทร์-วันศุกร์  09.00-16.30 น.

 

 

ขอนแก่น     สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ชั้น 1 อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร 043-203-469, 043-204-141 และ 043-009-700 ต่อ 44840 หรือ 42360)

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561  (หยุดวันที่ 13 สิงหาคม)
 • วันเวลา  :  วันจันทร์-วันศุกร์  09.00-17.20 น.