Japan Foundation Bangkok

ประกาศห้องสมุด (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศห้องสมุด

(ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)

 

ห้องสมุดจะปิดทำการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เพื่อทำการสำรวจทรัพยากรห้องสมุด และปรับปรุงก่อสร้างพื้นที่ห้องสมุดใหม่

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ห้องสมุดจะทำการเตรียมพื้นที่ จัดเก็บและจำหน่ายหนังสือและสื่อต่างๆ เพื่อเตรียมการก่อสร้าง และเดือนมกราคม 2562-เมษายน 2562 เป็นช่วงเวลาดำเนินการก่อสร้างห้องสมุดใหม่

 

ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถยืมหนังสือและสื่อต่างๆ ได้จนถึงวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และต้องคืนหนังสือและสื่อต่างๆ ภายในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยการหย่อนหนังสือคืนที่ช่องรับคืนที่หน้าห้องสมุด

 

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกใหม่ หรือ สมาชิกห้องสมุดที่จะหมดอายุสมาชิกภาพในช่วงเวลาที่ห้องสมุดปิดทำการปรับปรุงนั้น ห้องสมุดจะทำการปรับชดเชยอายุสมาชิกภาพให้แก่ท่าน

 

ตัวอย่างเช่น

– อายุสมาชิกภาพเริ่มต้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 วันที่หมดอายุสมาชิกภาพของท่านจะเป็นวันที่ 1 เมษายน 2563

– กรณีสมาชิกห้องสมุดที่หมดอายุสมาชิกภาพในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 วันที่หมดอายุสมาชิกภาพของท่านจะเลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้น

 

ท่านสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
E-mail : library@jfbkk.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/jfbangkok/

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

 

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ