นานานิปปอน ฉบับที่ 90
เม.ย.-มิ.ย. 2559
(13.19 MB)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>  


วันศุกร์ เวลา 18.30 น. ชมฟรี ณ ห้องสัมมนา เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ภาพยนตร์ทุกเรื่อง มีคำบรรยายภาษาไทย ยกเว้นบางเรื่องที่ระบุไว้

Select month


 
 
 
ดูฉบับย้อนหลัง >>  

ภาพรวมกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคมของบริษัทญี่ปุ่นใน
ประเทศไทย
(4.54 MB)
more detail >>  

ประกาศงดการจัดพิมพ์
วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น
กรุงเทพฯ
วารสาร
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ฉบับที่ 12
ดูฉบับย้อนหลัง >>  

 
 
 
วิดีโอแนะนำโครงการ
"ความหวังและความฝัน เพื่อการศึกษาเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชีย"
 

การเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นหลังสงคราม
Event date:
เชียงใหม่ 8 ก.ค. - 28 ส.ค. 2559
กรุงเทพฯ 17 ก.ย. - 14 ต.ค. 2559

   
 
 
สื่อการสอนเพิ่มเติมประกอบตำรา "คะตะคะนะ สู้สู้!"
1. Katakana Kotoba card (PDF)
2. Katakana Association card (PPS)
รวมตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบทีม ระหว่างอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
จำ「て形(けい)」ด้วยเพลงกันเถอะ (1)
รวมความคิดกิจกรรมในห้องเรียนที่ใช้ได้ทันที
   
 
EARTH MANUAL PROJECT อยู่รอดก็ปลอด'ภัย'
Event date:
15 ธ.ค. 2558-3 เม.ย. 2559
 
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

copyright 2004-2009 The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission