ศิลปะและวัฒนธรรม
 
               
 

จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ ประวัติศาสตร์ศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่น
G23 Art Gallery, Bangkok
วันที่ 8 - 27 กันยายน 2555
(พิธีเปิดวันที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 18.00 น.)
เวลาแสดงงาน: 11.00 น. - 19.00 น.
(ปิดวันจันทร์)
(114 ถนนสุขุมวิท ซ.23 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร 02-649-5000 ext. 5005, 02-649-5959
http://g23.swu.ac.th/exhibition)
เข้าชมฟรี
Strange helmet (Kawari Kabuto):
turbo shells
Helmet of suji-kabuto type Strange helmet
(Kawari Kabuto): False head
Strange helmet (Kawari Kabuto):
Bent headgear of a court noble
          จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ - สำรวจประวัติศาสตร์ศิลปะการต่อสู้ของญีปุ่น ตั้งแต่ในสนามรบ จนถึงเทคนิคในกีฬาการต่อสู้นานาชาติ

          นิทรรศการส่วนแรกแสดงชิ้นงานที่ทำขึ้นใหม่ของอาวุธในประวัติศาสตร์ โดยหลักจะเป็นการจัดแสดงอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม เช่น ดาบ ธนูและลูกธนู ชุดเกราะและหมวกเกราะ อาวุธจริงซึ่งเป็นต้นแบบของชิ้นงานเหล่านี้เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์และปราสาท แต่ชิ้นงานที่จัดแสดงเหล่านี้สร้างจำลองโดยช่างผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคแบบโบราณ นักรบในอดีตนั้นฝึกฝนร่างกายอย่างเข้มงวดเพื่อการเติบโตและการเข้าถึงทางจิตวิญญาณจึงสร้างสรรค์ให้เกิดศิลปะนานาแขนง เช่น บทกวี จิตรกรรม และประติมากรรม

          มีหมวกเกราะที่ออกแบบอย่างงดงามอยู่ 8 ชิ้นในนิทรรศการนี้ที่มาจากยุคสงครามเซงโกคุ (ค.ศ. 1467-1568) ยุคที่เต็มไปด้วยการรบพุ่งกันทั้งประเทศ หมวกเกราะเหล่านี้แสดงให้เห็นความงดงามโดดเด่นในสมัยที่ถูกสร้างขึ้น และแม้ว่าจะออกแบบมาอย่างหรูหรา แต่ขุนพลเลื่องชื่อ เช่น นากามาสะ คุโรดะ (ค.ศ. 1568 – 1623) และ ยูคิมูระ ซานาดะ (ค.ศ. 1567 – 1615) สวมหมวกเกราะเหล่านี้ในสนามรบจริง เพราะความโดดเด่นมีเอกลักษณ์นี้ สื่อให้เห็นถึงความทะเยอทะยานและความมุ่งมั่นตั้งใจของนักรบที่ได้รับจากการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้

          ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ มีอยู่สองครั้งที่ศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นเกือบจะสูญหายไป ครั้งแรกคือปลายยุคศักดินาต่อยุคสมัยใหม่ ในยุคเมจิ (กลางศตวรรษที่ 19) และอีกครั้งคือระหว่างการให้ศึกษาประชาธิปไตยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป บุจุทซึ (วิถีแห่งการต่อสู้) ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยนักการศึกษาและผู้ฝึกปฏิบัติจนกลายเป็น บุโด (วิถีแห่งความกล้า) ซึ่งการฝึกฝนร่างกาย มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับจิตวิญญาณและการควบคุมตนเป็นหลัก

          ส่วนที่สองของนิทรรศการนั้นเกี่ยวกับการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ในปัจจุบัน เมื่อไม่อยู่ในสนามรบ ทั้งอุปกรณ์และชุดก็ปรับเปลี่ยนโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม เรานำเอาดาบไม้ไผ่ เสื้อเกราะ ถุงมือ และกางเกงฮากามะ มาจัดแสดงควบคู่กับบอร์ดคำอธิบาย และดีวีดีเกี่ยวกับการฝึกซ้อมโดยนิปปอน บุโดกังด้วย

Strange helmet
(Kawari Kabuto):
catfish tail
Strange helmet
(Kawari Kabuto):
bundle of reeds
Armor of Mogamido
haramaki type with
helmet of suji-kabuto
type
Armor of o-yoroi type
with helmet of
hoshi-kabuto type

ขอเชิญชม การสาธิต ศิลปะการต่อสู้แบบญี่ปุ่น
ระหว่างนิทรรศการ "จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของญี่ปุ่น"
ณ ลานชั้นล่าง อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันอังคารที่ 11 กันยายน
เวลา 13:00 – 13:30 น.
การสาธิต ไอคิโด
โดยนักไอคิโดจากสมาคมไอคิโดแห่งประเทศไทย
(บนชั้น 3 อาคารนวัตกรรม หน้าห้องแสดงงาน)
 
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน
เวลา 13:00 – 13:30 น.
การสาธิต ไอคิโด
โดยนักไอคิโดจากสมาคมไอคิโดแห่งประเทศไทย
 
วันอังคารที่ 18 กันยายน
เวลา 13:00 – 13:30 น.
การสาธิต คาราเต้
โดยนักคาราเต้จากสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน
เวลา 13:00 – 13:30 น.
การสาธิต คาราเต้
โดยนักคาราเต้จากสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย
 
วันอังคารที่ 25 กันยายน
เวลา 13:00 – 13:30 น.
การสาธิต จัมบาระ ซามูไร
จาก สมาคมสปอร์ตจัมบาระ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน
เวลา 13:00 – 13:30 น.
การสาธิต จัมบาระ ซามูไร
จาก สมาคมสปอร์ตจัมบาระ
 
ชมฟรี! อย่าพลาด!  
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission