Japan Foundation Bangkok

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560


ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น สามารถติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้หรือทางออนไลน์ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สามารถดูได้ที่ http://www.jlpt.jp

 

วันสอบ :     วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

สถานที่จัดสอบมี 4 แห่ง  :     กรุงเทพฯ  เชียงใหม่  สงขลา และ ขอนแก่น

 

การสมัครสอบออนไลน์

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com

วันและเวลารับสมัคร  ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2560 (เริ่ม 09.00 น. – 31 สิงหาคม 2560 (สิ้นสุด 24.00 น.)

 

การซื้อ/ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  :  โปรดตรวจสอบวันเวลาของศูนย์สอบแต่ละแห่งตามด้านล่าง

 

กรุงเทพฯ แห่งที่ 1     สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน)

(408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-357-1241-5)

 • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 5 กันยายน 2560 (หยุดวันที่ 12 และ 14 สิงหาคม)
 • ยื่นใบสมัคร  ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม – 5 กันยายน 2560
 • วันเวลา :  วันจันทร์-วันศุกร์  00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.

 

กรุงเทพฯ แห่งที่ 2    สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาสีลม)

(1/7 ชั้น 2 อาคารสีบุญเรือง 2  ถนนคอนแวนต์  สีลม  บางรัก กรุงเทพฯ 10500   โทร 02 234 9396-7)

กรุงเทพฯ แห่งที่  3    สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาปิ่นเกล้า)

(7/222 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A ชั้น 11 ห้อง 1104 ถนนบรมราชชนนี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร  02 884 9107-8)

 • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 สิงหาคม 2560 (หยุดวันที่ 12 และ 14 สิงหาคม)
 • ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 สิงหาคม 2560
 • วันเวลา :  วันจันทร์-วันศุกร์  00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.

 

เชียงใหม่     สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ

3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200   โทร 053-272-331, 080-490-1298

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 5 กันยายน 2560  (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม)
 • วันเวลา :   วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-100 น.  วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.

 

สงขลา     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

(140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000   โทร 074-317-600 ต่อ 1302)

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2560  (หยุดวันที่ 14 สิงหาคม)
 • วันเวลา :   วันจันทร์-วันศุกร์  00-16.30 น.

 

ขอนแก่น     สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ชั้น 1 อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทร 043-203-469, 043-204-141 และ 043-009-700 ต่อ 44840 หรือ 42360)

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560  (หยุดวันที่ 14 สิงหาคม)
 • วันเวลา :  วันจันทร์-วันศุกร์  00-17.20 น.